DOCTORS CONTACT US

Meviz Clinic

“สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก ที่ออกแบบเฉพาะคุณ”

ยินดี ต้อนรับสู่

เมวิซ คลินิก ดูแลสุขภาพ แบบองค์รวม (Holistic Medicine) เป็นการรักษาที่เน้นไปถึงการหาสาเหตุของการเจ็บป่วย และแก้ที่ต้นเหตุมากกว่า แค่รักษาตามอาการ โดยการรักษาฟื้นฟูร่างกายทุกระบบไปพร้อมๆกัน ด้วยการกระตุ้นระบบเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย ทาง เมวิซ คลินิก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสดูแลสุขภาพของท่านด้วยความทุ่มเทและตั้งใจ ในด้านการให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อนำไปพัฒนารูปแบบของการรักษาให้ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อมาดูแลสุขภาพของท่านให้แข็งแรง และมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

Our Services

DIAGNOSTIC

เริ่มจากการประเมินภาวะสุขภาพเพื่อค้นหาแนวโน้มและความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่นการตรวจพันธุกรรม Genetic test ความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ เป็นต้น เพื่อให้ท่านสามารถรับคำปรึกษาและการรักษาที่เหมาะสมจากแพทย์ผู้ชำนาญการเพราะ เมวิซ คลินิก เชื่อว่าร่างกายของแต่ละบุคคลมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน

TREATMENT

เรามีวิทยาการ ทางการแพทย์ที่เน้นการรักษาแบบองค์รวม holistic medicine ด้วยศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อการชะลอ วัยเป็นการรักษาที่ เน้นไปถึงการหาสาเหตุของการเจ็บป่วยและแก้ที่ต้นเหตุ มากกว่าแค่ รักษาตามอาการไม่ว่าจะเป็น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง ภูมิแพ้ ฮอร์โมน เป็นต้น โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านต่างๆ

AESTHETIC

Meviz Anti-aging Center มีทีมแพทย์ ผู้เชียวชาญด้านผิวพรรณและ ความงาม พร้อมทั้งนวัตกรรมและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้คุณสวย อย่างเป็นธรรมชาติทั้ง ภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค ยกกระชับปรับรูปหน้า แก้ไขจุดบกพร่อง