DOCTORS CONTACT US

Our Services

AESTHETIC

Meviz Anti-aging Center มีทีมแพทย์ ผู้เชียวชาญด้านผิวพรรณและ ความงาม พร้อมทั้งนวัตกรรมและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้คุณสวย อย่างเป็นธรรมชาติทั้ง ภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค ยกกระชับปรับรูปหน้า แก้ไขจุดบกพร่อง

Co2 Laser

(CO2) laser เป็นเลเซอร์ที่อยู่ในกลุ่มที่มีพลังงานสูง โดยมี ความยาวคลื่น 10,600 นาโนเมตร ซึ่งหลักการคือ จะใช้ในกรณีที่ต้องมีการจี้ หรือ ตัดออก เช่น ติ่งเนื้อ กระเนื้อ ขี้แมลงวัน หรือ แม้กระทั้ง ต่อมไขมันที่โตผิดปกติ โดยเลเซอร์กลุ่มนี้จะทำให้เกิดแผลตื้นๆ หรือลึกไปถึงชั้นที่มีปัญหาอยู่ อาจจะต้องหลีกเลี่ยงสารเคมี หรือแสงแดดอยู่บ้าง แต่ก็สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เพียงแค่ทายาบริเวณที่เป็นแผลอย่างน้อย 1 อาทิตย์ ก่อนการทำเลเซอร์นี้ผู้ป่วยจะถูกทำความสะอาดบริเวณที่จะทำการรักษา และทายาชา ปิดด้วยฟิล์ม และรอให้ยาชาออกฤทธิ์ ประมาณ 30 – 45 นาที หลังจากนั้นจึงทำการยิงเลเซอร์ ซึ่งแผลจะหายดีภายใน 1 อาทิตย์ และรอยแดงจะค่อยๆ จางหายไปเองภายใน 1-2 เดือน ในบางรายที่มีเม็ดสีที่ลึกลงไป อาจจะต้องมาทำซ้ำ 1-2 ครั้ง แต่ต้องทิ้งระยะห่างกัน 3-6 เดือน

การดูแลหลังการรักษา:

  • ห้ามให้แผลโดนน้ำภายใน 24 ชั่วโมง
  • ควรทำความสะอาดแผลด้วย NSS น้ำเกลือ และซับแผลให้แห้ง
  • ทายาบริเวณที่เป็นแผล ทุก 4 ชั่วโมง (4-5 ครั้งต่อวัน) ให้แผลชุ่มยาอยู่เสมอ ในร่มผ้าและบริเวณที่เสียดสีบ่อยๆ ให้ปิดพลาสเตอร์ทับ
  • ทายาบริเวณที่เป็นแผล ทุก 4 ชั่วโมง (4-5 ครั้งต่อวัน) ให้แผลชุ่มยาอยู่เสมอ ในร่มผ้าและบริเวณที่เสียดสีบ่อยๆ ให้ปิดพลาสเตอร์ทับ
  • หลีกเลี่ยงแดดประมาณ 1 อาทิตย์
  • เลี่ยงการใช้เครื่องสำอาง หรือสารเคมีใดๆ บนแผลเลเซอร์ 1-2 อาทิตย์ จนแผลปิดสนิท