DOCTORS CONTACT US

Our Services

AESTHETIC

Meviz Anti-aging Center มีทีมแพทย์ ผู้เชียวชาญด้านผิวพรรณและ ความงาม พร้อมทั้งนวัตกรรมและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้คุณสวย อย่างเป็นธรรมชาติทั้ง ภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค ยกกระชับปรับรูปหน้า แก้ไขจุดบกพร่อง

PRP

PRP (Platelet Rich Plasma) คือ เกล็ดเลือดที่มีความเข้มข้นกว่าเกล็ดเลือดในกระแสโลหิตทั่วไป 3 – 4 เท่า โดยเป็นเกล็ดเลือดเข้มข้นที่เหมาะสมในการใช้ในการรักษา การฉีดPRP จะช่วยฟื้นฟูให้ผิวที่เสื่อมสภาพตามอายุนั้นกลับมามีคอลลาเจน และยืดหยุ่นดีอีกครั้ง โดยทำการฉีดเกล็ดเลือดของตัวคนไข้เองกลับเข้าไปที่ใบหน้า วิธีนี้กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก รวมไปถึงประเทศญี่ปุ่นที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาผิวหน้าด้วย PRP มาเป็นเวลานานแล้ว

การที่เราจะฉีดPRP ก่อนอื่นเราจะทำการสกัดเลือดของตัวคนไข้เอง และใช้เครื่อง Centrifuge เพื่อแยกส่วนของเลือด และน้ำออกจากกันเพื่อที่จะได้เกล็ดเลือดที่เข้มข้น และสมบูรณ์ที่สุด โดยแยกชั้นออกเป็น 3 ส่วน คือ เกล็ดเลือดที่ไม่เข้มข้น , เซลล์เม็ดเลือดขาว + เกล็ดเลือดเข้มข้น(PRP) และเซลล์เม็ดเลือดแดง จำนวนของเลือด และเวลาที่จะนำมาปั่นสกัดเป็น PRP นั้นจะแตกต่างกันออกไปตามชนิด หรือตามผู้ผลิตเครื่องมือ แต่สุดท้ายแล้วจำนวน PRP ที่ได้จะต้องเท่ากับ 5-7 มิลลิกรัม ในระหว่างที่ทำการเจาะเลือด เพื่อนำมาปั่นสกัดนั้น จะใช้เข็มหัวทู่ที่หน้า 18 gages เพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นที่เกล็ดเลือด ซึ่งในชุดอุปกรณ์จะมีสาร anticoagulation citrate dextrose-A (ACD-A) เพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด