DOCTORS CONTACT US

Our Services

DIAGNOSTIC

เริ่มจากการประเมินภาวะสุขภาพเพื่อค้นหาแนวโน้มและความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่นการตรวจพันธุกรรม Genetic test ความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ เป็นต้น เพื่อให้ท่านสามารถรับคำปรึกษาและการรักษาที่เหมาะสมจากแพทย์ผู้ชำนาญการเพราะ เมวิซ คลินิก เชื่อว่าร่างกายของแต่ละบุคคลมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน

Genetic Test

ปัจจัยหนึ่งในการเกิดโรค คือ พันธุกรรม การถ่ายทอดความผิดปกติ ในระดับ DNA จากพ่อและแม่ สามารถส่งต่อมาถึงคนในครอบครัวได้ ดังนั้นการตรวจหาความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ทางพันธุกรรม จึงเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้รู้ถึงความเสี่ยง การปฏิบัติตัว และการตรวจเพื่อป้องกันโรคต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือแม้กระทั่งลักษณะของพฤติกรรม อาหาร และการออกกำลังกายที่เหมาะสม สำหรับแต่ละคน โดยแพทย์ผู้ชำนาญการจะทำการวิเคราะห์ผล และวางแผนในการใช้ชีวิต อาหาร ออกกำลังกาย อาหารเสริม

Food Intolerance Test

ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ร่างกายของคนเรามีปฏิกิริยาตอบสนองหรือการแพ้ อาหารในระดับที่แตกต่างกัน บางคนเกิดขึ้นทันทีอย่างรวดเร็ว หลังการรับ ประทานอาหาร ในรูปแบบของผื่นลมพิษหรือหอบหืด แต่ปฏิกิริยาอีกรูปแบบหนึ่ง จะเกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารที่ก่อให้เกิด Immunoglobulin G,IgG หรือ Food Intolerance ปฏิกิริยาอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ช้า นับเวลาเป็นชั่วโมง หรือเป็นวัน หลังการรับประทานอาหารนั้นๆ เป็นรูปแบบการตอบสนองของ ร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอม

Live Blood Analysis

การเจาะเลือดบริเวณปลายนิ้ว แล้วนำมาตรวจกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลัง ขยายสูงในขณะที่เม็ดเลือดยังสดและมีชีวิตอยู่ เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของ เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว ทั้งระบบ รวมทั้งระบบการย่อยการดูดซึม อาหาร ความสมดุลของฮอร์โมนเพศในร่างกาย สารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ ในเลือด และสารพิษตกค้างในเลือด เพื่อใช้ในการวินิจฉัยระบบการทำงาน ของเซลล์เม็ดเลือด ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะความเสื่อมของเซลล์ และแนวโน้ม การเกิดโรคต่างๆเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูและรักษาที่ถูกวิธี

Hormone

ฮอร์โมน คือ สารเคมีชนิดหนึ่งในร่างกายที่สร้างมาจากต่อมไร้ท่อ ทำหน้า ที่ประสานการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เมื่อเรามีอายุมากขึ้น ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนได้ลดลง อาจเกิดภาวะพร่องฮอร์โมนเนื่องมาจาก ต่อมไร้ท่อจะทำงานลดลง ทำให้ร่างกายทำงานได้ผิดปกติ ทั้งนี้ Anti-aging Medicine เป็นวิทยาการการแพทย์สมัยใหม่ที่ช่วยในการ ชะลอวัย โดยการรักษาระดับฮอร์โมนให้เท่ากับผู้ที่มีอายุ 20-30 ปี ฮอร์โมนเพศหญิง (ESTROGEN) ทำให้เกิดความอ่อนเยาว์ มีผิวพรรณ เนียนนุ่ม มีเต้านมเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นแม่

Bio Body Scan

การตรวจโดยใช้หลักการ Bio Feedback ด้วยวิธีการส่งผ่านกระแสไฟฟ้า อ่อนๆ เข้าสู่ร่างกาย โดยไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและอันตรายต่อ ร่างกาย เพื่อวัดค่าความต้านทานของน้ำที่อยู่ระหว่างเซลล์ในแต่ละอวัยวะ หากเซลล์หรืออวัยวะทำงานผิดปกติหรือมีสารชีวเคมีที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป สัญญาณไฟฟ้าจะตอบสนองแตกต่างกัน โดยใช้เวลาเพียง 3 นาทีในการสแกนทั้งร่างกายแล้วคอมพิวเตอร์จะประมวลผลเกี่ยวกับการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะต่างๆ อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี Electro Interstitial Scan (EIS)

Special Check-up Package

Program Comprehensive เหมาะสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกช่วงวัย เพื่อให้รองรับกับช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมากขึ้น มุ่งเน้นการตรวจสุขภาพแบบครอบคลุม เพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคขั้นพื้นฐานประจำปี

Ozone Therapy

โปรแกรมเสริมภูมิ Ozone Therapy คือการบำบัดด้วยการนำเลือดมาผสมกับโอโซน และนำเลือดที่ผ่านการบำบัดกลับเข้าสู่ร่างกายผ่านทางหลอดเลือด กระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้ดีขึ้นและมีปริมาณเพียงพอที่จะปกป้องและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลีย กระตุ้นการสร้างเอนไซม์ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย