DOCTORS CONTACT US

Our Services

DIAGNOSTIC

เริ่มจากการประเมินภาวะสุขภาพเพื่อค้นหาแนวโน้มและความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่นการตรวจพันธุกรรม Genetic test ความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ เป็นต้น เพื่อให้ท่านสามารถรับคำปรึกษาและการรักษาที่เหมาะสมจากแพทย์ผู้ชำนาญการเพราะ เมวิซ คลินิก เชื่อว่าร่างกายของแต่ละบุคคลมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน

Special Check-up Package

Program Comprehensive เหมาะสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกช่วงวัย เพื่อให้รองรับกับช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมากขึ้น มุ่งเน้นการตรวจสุขภาพแบบครอบคลุม เพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคขั้นพื้นฐานประจำปี โดยมีรายการตรวจดังนี้

  1. การตรวจน้ำตาลในเลือด
  2. การตรวจหาไขมันในเลือด
  3. ตรวจดูการทำงานของตับและไต
  4. ตรวจดูฮอร์โมนความเครียด, ไทรอยด์, ฮอร์โมนเพศ
  5. ตรวจหาความเสี่ยงกลุ่มมะเร็ง
  6. ตรวจหาวิตามินดี เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนวันตรวจสุขภาพด้วยการพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง ไม่ควรอดนอนเพราะจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะเรื่องความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย และควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งสำคัญคือ ควรทำตัวให้เหมือนปกติก่อนเข้ารับการตรวจ ไม่ควรควบคุมตัวเองเป็นพิเศษ เพื่อจะได้ผลการตรวจที่แม่นยำที่สุด และให้แพทย์วินิจฉัยได้ถูกต้องที่สุด นอกจากนี้ยังมีข้อควรปฏิบัติอื่นๆสำหรับการตรวจสุขภาพ ดังนี้

การตรวจเลือด เฉพาะผู้ที่ต้องการตรวจหาน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือด งดอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของคืนก่อนวันตรวจ การตรวจปัสสาวะ เก็บปัสสาวะตอนเช้า ก่อนเข้าตรวจสุขภาพ โดยล้างมือ-ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ ปัสสาวะทิ้งไปก่อนเล็กน้อยแล้วเก็บปัสสาวะช่วงกลางก่อนที่จะปัสสาวะสุด เก็บปัสสาวะใส่ภาชนะ ประมาณ ½ กล่อง (ปิดฝาให้สนิท)

**สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนควรให้ประจำเดือนหมดไปก่อนอย่างน้อย 3 วัน หรือถ้าต้องการตรวจกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

Program Advance Program Hormone Program Cancer
รายการ รายละเอียด Female Male Female Male Female Male
Blood Test
CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ESR อัตราการตกตระกอนของเม็ดเลือดแดง
Cancer
AFP ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ
CEA ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่
CA 12-5 ค่าความเสี่ยงมะเร็งรังไข่
CA 15-3 ค่าความเสี่ยงมะเร็งเต้านม
CA 19-9 ค่าความเสี่ยงมะเร็งตับอ่อน
Total PSA ค่าความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก
Free PSA
NSE
Diabetes / Sugar
G6PD ตรวจหาสภาพพร่องของเอนไซน์ G6PD
HbA1C ตรวจหาค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสม 2-3 เดือนที่ผ่านมา
Insulin ระดับอินซูลินในเลือด
Blood Glucose ระดับน้ำตาลในเลือด
Gout
Uric Acid ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด
Kidney Function Test
BUN ตรวจการทำงานของไต
GFR Creatinine + GFR ตรวจการทำงานของไต
Lipid Profile
Total Cholesterol ตรวจหาระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด
Triglyoerride ตรวจหาระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด
HDL-Cholesterol ตรวจหาระดับไขมันโคเลสเตอรอลชนิดดี
LDL-Cholesterol ตรวจหาระดับไขมันโคเลสเตอรอลชนิดเลว
Liver Function Test
AST (SGOT) ตรวจการทำงานของตับ
ALT (SGTP) ตรวจการทำงานของตับ
C-Reactive Protein (CRP) ค่าการอักเสบ บอกความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ
Homocystenine ค่าการอักเสบในร่างกาย
Sex Hormone
Estradiol (E2) ตรวจหาระดับฮอร์โมนเพศหญืง
FSH ตรวจหาระดับฮอร์โมนเพศหญืง
LH ตรวจหาระดับฮอร์โมนเพศหญืง
Progesterone ตรวจหาระดับฮอร์โมนเพศหญืง
Total Testosterone ตรวจหาระดับฮอร์โมนเพศชาย
SHBG ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ
IGF-1 ตรวจระดับ Growth ฮอร์โมน
Stress Hormone
DHEAS ตรวจระดับฮอร์โมนต่อมหมวกไต
Cortisol ตรวจระดับฮอร์โมนต่อมหมวกไต
Thyroid
Free T3 ตรวจหาความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
Free T4 ตรวจหาความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
TSH ตรวจหาความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
Vitamin
Vitamin B12 ระดับวิตามิน B12 ในเลือด
Vitamin D 25-OH Total ระดับวิตามิน D ในเลือด