DOCTORS CONTACT US

Our Services

TREATMENT

เรามีวิทยาการ ทางการแพทย์ที่เน้นการรักษาแบบองค์รวม holistic medicine ด้วยศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อการชะลอ วัยเป็นการรักษาที่ เน้นไปถึงการหาสาเหตุของการเจ็บป่วยและแก้ที่ต้นเหตุ มากกว่าแค่ รักษาตามอาการไม่ว่าจะเป็น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง ภูมิแพ้ ฮอร์โมน เป็นต้น โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านต่างๆ

Bone & Joint

สาเหตุของข้อเข่าเสื่อม ที่มักพบได้บ่อยมากที่สุดคือความเสื่อมไปตามอายุหรือตามวัยที่มากขึ้น ส่วนสาเหตุรองลงมานั้นจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดบริเวณข้อเข่าหรือภาวะอักเสบและเจ็บป่วยเรื้อรัง นอกจากนี้ยังเกิดจากการใช้ข้อเข่าที่ไม่ถูกต้อง บริหารไม่ถูกวิธี มีน้ำหนักตัวมากเกินไป เคยมีการอักเสบอย่างรุนแรง ในข้อเข่ามาก่อน เช่น เอ็นยึดข้อเข่าอื่นๆเช่น เก๊าท์ หรือ รูมาตอยด์ เรื้อรัง หรือมีความพิการผิดรูปของข้อเข่าหรือ แนวขาตั้งแต่กำเนิดหรือหลังอุบัติเหตุ กระดูกหักข้อเคลื่อนเป็นต้น Meviz Center มีแพทย์เฉพาะทางในการให้คำปรึกษาปัญหาด้านกระดูกและข้อ เน้นการดูแลและให้ความสำคัญในการบริหารและกายภาพความผิดปกติในแต่ละส่วน รวมถึงการใช้เซลล์บำบัดร่วมในการฟื้นฟู เพื่อให้ผลลัพท์ที่ดี โดยไม่มีการใช้ยาหรือผ่าตัด Bone&Joint เหมาะกับใคร?

  • ผู้ที่มีเสียงดัง เวลาขยับงอเหยียดข้อเข่า
  • ผู้ที่มีอาการข้อฝืด หรือข้อยึด เช่นหลังตื่นนอน
  • ผู้ที่มีข้อผิดรูป ลักษณะข้อเข่าจะผิดรูปร่างจากเดิม
  • ผู้ที่ข้อเข่าหลวม ไม่มั่นคงในการทรงตัว เวลายืน หรือเดิน
  • ผู้ที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง